Vores team

Internationale og lokale fagfolk og frivillige

Vores direktører

our team Captain Samuel Faucherre Hawila cargo by sail

Samuel Faucherre

Kaptajn, videnskabsmand (FR)

Født 1986 i Frankrig, og opvokset nær La Rochelles havn; forsvarede i 2018 sin ph.d. afhandling om Permafrostens kulstofomsætning på tværs af Arktis ved Københavns Universitet; blev forelsket i S/V Hawila efter at have sejlet ombord i Østersøen i 2013, og reddede det forladte skib fra ophugning i 2014 ved at stifte den non-profit organisationen Hawila Project. Hans videnskabelige baggrund giver ham stærk bevidsthed om klimakrisens alvor. Samuel har desuden de kompetencer der kræves til den enorme opgave det er at varetage alle de tekniske, administrative og sociale udfordringer der følger med at restaurere et forladt sejlskib til et sødygtigt, kommercielt sejlskib.

cargo by sail

Elly Feeney

Skibstømrer (UK)

Født 1993 i Storbritannien. Dimitterede fra bådebyggerskole i 2018; hendes erfaring omfatter blandt andet et år på S/V Ceiba i Costa Rica, hvor hun desuden lærte Hawila Project at kende. Ellie tilsluttede sig projektet ved ombygningens begyndelse i vinteren 2020 og er den som ud af alle projektets frivillige som har været involveret i længst tid. Hun er et uvurderligt medlem af vores håndværkerteam, hvor hun viser sin fagekspertice med et skarpt øje for detaljer. Desuden spiller hun en betydelig rolle i ombygningens organisering gennem daglig ledelse af arbejdet og af de frivillige. Ellie varetager også administration og daglige opgaver af frivillighuset og er med til at arrangere undervisningsarrangementer i samarbejde med Holbæk Kommune og andre lokale kulturinstitutioner.

Vivien Rieu our team Hawila cargo by sail

Vivien Rieu

Skibsarkitekt, ingeniør (FR)

Født 1987 i det sydvestlige Frankrig, dimitterede som marineingeniør og har arbejdet med dette i Danmark det sidste årti. På trods af at hans tidligere arbejde mest har omhandlet hastigheds præstationer for store containerskibe, og ikke at gøre gamle sejlskibe sødygtige, hans erhvervserfaring giver ham et fordelagtigt indblik i vores tids internationale maritime transport. Projektet har draget stor nytte af hans erfaring med den teoretiske side af skibsbyggeri ved planlægningen af Hawilas ombygning. Hans metodiske og akademiske tilgang gør ham til en nøglefigur for projektet tekniske og databaserede aspekter. Udover at være den primære tekniske konsulent og marinarkitekt på S/V Hawilas ombygning, fungerer Vivien også som kasserer for både Hawila Project og Hawila ApS

The fascinating story of Hawila’s wood for the refit 2020/2021

Romed Bucher

Tømrer, forfatter (AT)

Født i 1956 i Innsbruck, Østrig, bosat i Danmark siden 1993; hans erhvervserfaring omfatter maskintekniker, tømrer, skolelærer, professionel tekstforfatter, og han er også en autodidakt skibstømrer. Ligesom flere af Hawila Projects frivillige, hørte han om Hawila under et besøg på værftet for Sailcargo INC’s sejlskib Ceiba i Astillero Verde, Costa Rica. Han fungerer nu som dansk forbindelsesled til medarbejdere og myndigheder, erhvervsrådgiver, skribent, redaktør og oversætter for udadgående kommunikation, samtidig med at han holder øje med tekniske aspekter af projektet og bistår tømrerne på værftet, når han kan.

Tom, lead shipwright of our team, Hawila cargo by sail

Tom Lamoureux

Skibstømrer (FR)

Født 1993 i Nantes, Frankrig. Tom er uddannet bådebygger. Efter han blev udlært, har han samlet arbejdserfaring på forskellige værft både i Frankrig og New Zealand. Han har nu dedikeret sig selv og sine imponerende håndværksmæssige evner i S/V Hawilas ombygning. Han leder nu håndværkerteamet og organiserer arbejdets gang. Desuden er han med til at organisere undervisninsarrangementer i samarbejde med Holbæk Kommune, Kystliv Centeret og andre lokale institutioner.

Johan Bech our team hawila cargo by sail

Johan Bech

Skovhugger (DK)

Født 1987 i Danmark, bor på Frederiksberg. Som uddannet skovhugger, kom han oprindeligt med i renoveringen som sømand og tømrer og bragte uvurderlig viden omkring træ og opskæring af dette med sig. Som projektet skred frem, afsløredes hans talent som facilitator, organisator og dansk bindeled sig. Johan leder nu Hawila Projects kommunikations team, varetager rekruttering af frivillige, organiserer teambuilding, møder og samarbejder med internationale skoler og andre frivillig organisationer.

Vores internationale arbejdsstyrke

Hans Stokholm Kjer

Fundraiser, forfatter (DK)

working on hawila's refit hawila cargo by sail our team

Yann Danguy

Kaptajn, skibstømrer (FR)

cargo by sail

Elia Hüsler

Kaptajn, skibstømrer (CH)

cargo by sail

Ben

Skibsbstømrer, teamleder (FR)

cargo by sail

Bleuenn

Skibsbstømrer, teamleder (FR)

cargo by sail our team

Karoline Hill

Kommunikation og markedsføring (DE)

hawila sailing fair winds

Lars Tøft

Sømand, lokal kommunikation

cargo by sail

Jasmine Jolliot

Kommunikation (FR)

our team Despina Tzemi

Despina Tzemi

Kulturelle og uddannelsesmæssige arrangementer (GR)

cargo by sail

Dan

Skibstømrer (UK)

cargo by sail

Matthias

Tømrer (FR)

cargo by sail

Liesbeth

Grafisk designer, rigger (NL)

cargo by sail

Johanna

Rigger, sømand (SE)

cargo by sail

Chiara

Teamsupport (IT)

cargo by sail

Milos

Elektriker, mekaniker (CZ)