Et totalt eftersyn

Renovering af en klassisk Baltic Trader

Strukturelt eftersyn

Efter 85 års tjeneste og en stor ombygning i begyndelsen af 80’erne skal Hawila atter bringes i god form for at forlænge hendes levetid med yderligere 50 år.

Nyt kølsvin og sidekølsvin

Kølsvinet blev monteret i 1935, forlænget i 1939 og sammenskarret i begyndelsen af 80’erne. Sammenskarringen er nu blevet erstattet af en stærkere samling på kun 4 stykker: Et nyt 11m langt kølsvin der er samlet i den forreste del for at nå inderstævnens opklodsning (dødtræ) ved 18 m, samt to 11m lange sidekølsvin.

80% nye planker

Alle de medtagne 40mm tykke egetræsplanker er blevet udskiftet med nye planker på 65mm, samt 85mm for kølplankerne. Alle korte (4-6m) planker blev til 11m planker og for kølplankerne op til 14m.

Under demonteringen viste det sig at trænaglerne havde overlevet tidens tand bedre end stålet, hvor rusten havde skabt råd i egetræet. Dampede planker blev derfor kun skruet midlertidigt på plads, før de blev fasttømret med trænagler.

300 nye spant stykker

Hele den forreste halvdel af skibet er nu fuldt renoveret fra køl til dæk, herunder skanseklædningsstøtter.

Bundstokkene langs skroget under det nye kølsvin er blevet kontrolleret og udskiftet hvor nødvendigt. Ved siden af de oprindeligt 15 gulvtømmer har vi lagt ekstra bundstokke, hovedsagelig under de to master og ved de nye skotter

cargo by sail

Nye bjælkevæger og garnering

For at få adgang til spanterne var det nødvendigt at fjerne garneringen og bjælkevægerne. Dette gav os en god mulighed for at erstatte medtagne og lappede korte segmenter af bjælkevægerne og erstatte dem med 12m lange stykker. Vi har også gjordt garneringsplanker og stringere tykkere.

cargo by sail

Genopbygget stævn, forreste dækbjælker og Samson Post

Alle dæksbjælker i skibets forreste del er blevet udskiftet og har fået længere og tykkere mål. Den gamle Samson post blev erstattet og fordoblet – næsten to gange så tyk som før, for at kunne modstå de enorme kræfter som forsejlene påfører.

cargo by sail

Nye dæksåbninger

Fornyelsen af dækket gør det muligt at ændre placeringen af trappeopgange, og at renovere vores eksisterende ovenlysvinduer. Agter bliver der lavet to nye for at bringe mere lys og luft i kahytterne.

Et nyt design

Oprindeligt blev Hawila bygget som et fragtskib og senere omdannet til et skoleskib.
Vi kombinerer nu disse to funktioner i det unikke nye design, således at hun kan krydse Atlanten for første gang i sin levetid.

Nyt layout med to multifunktionelle lastrum

Begge lastrum kan hver transportere op til 30 tons last og kan konverteres til banjer med plads til 8 trainees i hvert lastrum. Det har krævet en gennemgribende ændring af skibets layout, for at overholde reglerne og for at foretage Hawilas nye funktioner.

Resten af skibet er nu forsynet med vandtætte og brandhæmmende skotter for at holde et fuldt lastet skib flydende, selv med ét oversvømmet rum. Skotterne forbedrer sikkerheden ombord gevaldigt.

Fire nye skotter

Træskotterne der er designet til at modstå både ild og vand, sikrer vandtætheden mellem rummene ombord.

Valget af træ som materiale skyldes praktiske årsager: stålskotter ville ikke klare sig godt med fugtighed og med de deformationer der er typisk for et træskibs skrog.

Skotterne fungerer også som støtte for skroget og korrigerer deformationer af vores ikke-renoverede kabys og dæk og genskaber deres oprindelige form.

cargo by sail

Nye rør og tanke

Lænsepumper, ferskvandsledninger, toiletter – al VVS vil blive renoveret. Alle tanke bliver kontrolleret og om nødvendigt udskiftet med nye og flere.

cargo by sail

Gennemsyn af el og motorer

El-system, batterier, aksel generator, hovedmotor og nødgenerator. Ombygningen af skibet giver os muligheden for at gennemgå og genoverveje hele el-systemet.

cargo by sail

Vores tømmer

Dansk flådeeg fra 1810

cargo by sail

Vores tømmers historie starter i 1807 med Københavns Bombardement

I 1807 angreb England Danmark. De tvivlede på Danmarks neutralitet i Napoleonkrigene, og i frygt for at Napoleon ville tilrane sig kontrollen over Østersøen. Efter to ugers voldsomme bombardementer måtte Danmark kapitulere.

En af betingelserne for det var, at Danmark måtte afstå sin flåde. Skibsværfter blev ødelagt, og skibsbygnings værktøj blev konfiskeret af briterne og lammede dermed Danmark som en søfartsstyrke.

Efter det store nederlag, beordrede kong Frederik 6. i 1810 at flere tusindvis af egetræer skulle plantes til bygning af nye skibe – 200 år senere.

Vi har købt 15 af de sidste af de historiske flådeeg fra Naturstyrelsen. Egetræerne kommer fra Gribskov, Danmarks 4. største skov, og nu et naturreservat.

cargo by sail
The fascinating story of Hawila’s wood for the refit 2020/2021

Fra flådeeg til naturreservat

Naturstyrelsen blev stiftet i 2011 under Miljøministeriet, som et agentur for bæredygtig forvaltning af statsskove. Kun ganske få af de egetræer, der i 1810 blev plantet til skibsbygning, er blevet brugt til skibe. De fleste sælges til møbelindustrien og bliver sendt til Kina. Værre endnu, ender mange af dem som brænde.

Vi føler os privilegerede over at kunne opfylde træernes oprindelige formål. Vi har nøje udvalgt vores træer sammen med Naturstyrelsens skovfoged. Vores træer blev fældet og der er nu plads til vild vækst, da hele skoven er blevet udpeget til et naturreservat. Det er en del af Danmarks plan om at øge biodiversitet og at fordoble Danmarks skovareal til omkring 30% af landets størrelse. Ingen træer vil nogensinde blive fældet igen i denne del af Gribskov.

the fascinating story of Hawila's wood for the refit 2020-2021

Hawilas egetræsskrog: 160 tons CO2-ækvivalent opbevaret i mindst 60 år

I en dansk statsejet egetræsskov bliver der lagret omtrent 160 tons CO2 pr. 1 hektar. Hvert år bliver 5,8 m3 gamle træer erstattet af unge træer. I teorien overstiger trævæksten på 1 hektar derfor det gennemsnitlige årlige behov for at vedligeholde et fartøj som Hawila, for evigt.