Vores anpartsselskab

En nødvendighed for en bæredygtig fremtid, hvor penge cirkulerer på et etisk og grønt marked.

En kooperativ forretningsmodel. Skibets ejerskab deles mellem ansatte, vores forening og enkeltpersoner

En etisk investering med miljømæssige og socioøkonomiske fordele

Medejerfordele

  • En gratis dags sejlads (24 timer) pr. aktie én gang om året i 10 år. Kan videregives til venner og familiemedlemmer
  • Early bird: hver aktie købt inden 30. januar 2022 giver en ekstra fri sejldag
  • Et årligt afkast, tilpasset inflationsraten
  • Stemmeret i et etisk anpartsselskab
  • Ved at støtte Hawila bidrager du til at skabe arbejdsmuligheder og uddannelse for mange mennesker
  • Eksklusive tilbud på fragt og merchandise
  • Prioritet ved booking af sejlture
  • Prioritet ved booking af lastrum

Vil du være medejer af Hawila?

Det er nu muligt for enkeltpersoner at købe aktier i vores anpartsselskab og dermed støtte Hawilas igangværende ombygning til at blive et fragt- og trænings sejlskib.

For mere information, udfyld venligst nedenstående formular, og vi vender tilbage med vores forretningsplan og medejerskabs fordele:

Spørgsmål og svar

Hvad kræver det at blive investor? Du modtager et ansøgningsskema som du skal udfylde, hvor vi beder om nogle obligatoriske oplysninger f.eks. dit navn, adresse og en kopi af dit pas.

Hvad opnår jeg som investor? Får jeg udbyttet? Hver investor vil modtage et årligt udbytte baseret på årligt overskud (estimeret 2% det første år og 8% efter 6 års drift). Investorernes andelsværdi justeres for inflation når vores fartøj er i drift. Desuden vil du som medejer af fartøjet få tildelt én sejldag om året pr. B-aktie (værdi 500kr) for at opleve at sejle langdistance med last på S/V Hawila. Et eksempel, en person erhverver sig fem B-aktier i januar 2022, i 2024 ville denne person have 20 gratis sejldage ombord på S/V Hawila (3×5 aktier om året = 15+5 dage early bird køb af aktie). Hele formålet med at investere i Hawila at investere i en mere etisk og grøn fremtid. Din investering vil være med til skubbe verden mod en bedre fremtid. Du mærker det måske ikke på pengepungen, men du mærker det måske i den mad du spiser, luften du indånder, naturen du ser, og i de mennesker du møder.

Hvad får jeg ud af af investere nu? Early-bird investeringerne er afgørende for projektets udvikling, da “early birds” bliver belønnet med yderligere sejldage om bord på Hawila. Desuden er der en begrænset mængde aktier, og salget af disse vil ophører når vi har nået vores investeringsmål, muligvis efter salg af omkring 150 aktier, tilstrækkeligt til at fuldføre ombygningen af Hawila til et sejlende fragtskib.

Hvordan kan jeg sælge mine aktier? Du skal blot informere os via e-mail, så hjælper vi med at finde en køber. Alternativt er Hawila ApS bemyndiget til at tilbagekøbe eventuelle aktier. Hvis du ønsker at sælge dine aktier til en bestemt person, skal du blot informere os om dette.

Hvad sker der med min investering, hvis projektet går tabt? Hvis projektet ikke bliver til noget, kan vi overveje at sælge vores fartøj Hawila samt andre aktiver. I så fald er vi juridisk forpligtet til at bruge disse penge til at prioritere refusion til vores aktionærer. Når ombygningen er færdig, er S/V Hawilas værdi anslået til 5.000.000 DKK, mere end 3 gange vores estimerede renoveringsbudget.

Hvorfor ønsker Hawila ApS at undgå finansiering via banklån? Vi ønsker, at vores projekt ejes af enkeltpersoner, ikke af banker. Vi mener, at de forandringer, verden har brug for, bedst opnås af enkeltpersoner med forenelige værdier og visioner.

Hvornår er I klar til at sejle, og kommer der mere arbejde bagefter? Vi sigter mod at sejle i sommeren 2023, hvor skibets spanter og skibets struktur vil være helt fornyet eller kontrolleret på ⅔ af skibet, nye planker og nyt dæk på 80% af skroget. Med et træskib vil der naturligvis altid være vedligeholdelsesarbejde, og mere arbejde er planlagt i de kommende år: ombygning af agterdækket og kabyssen, herunder at omdanne motoren til ren energi. Dette er medregnet i det løbende budget for den nærmeste fremtid. Bagefter vil der kun være behov for mindre vedligeholdelse langt ud i de kommende årtier.

Hvorfor er I sikre på at projektet vil få succes? Vi er et stort og stærkt hold af hårdtarbejdende frivillige, som har været involveret i projektet i næsten et årti. Vi har allerede anskaffet det meste af tømmeret der skal til for at afslutte ombygningen af skibet. Vi er villige til at bruge nogle af vores personlige ressourcer, hvis det er nødvendigt. Vores nuværende ambitioner for ombygningen er store, da vi ønsker at udføre vitale forbedringer nu i stedet for at skulle genåbne skibet om et par år. Noget af arbejdet kan udskydes et par år, hvis vi står over for budgetbegrænsninger, hvis dette sker kan vi tjene de nødvendige penge ind ved at sætte skibet i drift indtil det næste beddingsophold.

Hvor sikkert er dette “gamle” skib? Efter det strukturelle eftersyn vil S/V Hawila have et usædvanligt højt sikkerhedsniveau i forhold til hendes størrelse. Fordi hun skal transportere op til 32 personer på sikker vis er Hawila designet til at flyde hvis et rum oversvømmes og til at begrænse en brand til ét rum i en time. Derudover vil fartøjet blive udstyret med brandalarm og sprinkleranlæg samt et omfattende pumpesystem. Fartøjet er allerede udstyret med tilstrækkelige redningsflåder, redningsveste, radar og radioudstyr i henhold til internationale standarder.

Planlægger I at restaurere flere skibe efter Hawila? Ja, når Hawila sejler, vil der foretages besparelser med henblik på at restaurere andre træskibe for at give dem et nyt liv som sejlende fragtskibe.

Hvorfor bliver fragt for sejl en kommerciel succes? Fragt for sejl er et voksende nichemarked, der fanger tidsånden. Lige nu og i den nærmeste fremtid, overstiger efterspørgslen for ren transport af økologiske varer udbuddet. Vi skal desuden ikke konkurrere om at få fyldt vores lastrum for vi samarbejder med de få andre bæredygtige “fragt for sejl”-operatører der er i shipping industrien.

Hvordan kan så lille et skib være kommercielt levedygtigt? S/V Hawila har omtrent samme størrelse som nogle af vores succesrige samarbejdspartneres sejlende fragtskibe (Tres Hombres og Gallant), men hun kan transportere næsten det dobbelte af deres last – takket være skrogets linietegninger, som er særligt designet til optimal lastkapacitet. Med tilsvarende vedligeholdelsesomkostninger som vores partnere, giver dette os en klar fordel og økonomisk sikkerhed.

Er fragt for sejl ikke at træde et skridt tilbage? Hvordan kan et gammelt sejlskib være en del af en fremtidig løsning for søfragten? Brug af vind er indtil videre den eneste lettilgængelige løsning til CO2-fri søtransport, og det er almindeligt anerkendt, at brugen af sejl vil spille en stor rolle i fremtidens CO2-frie søtransport. Motordrevne skibe kan i bedste fald blive CO2-neutrale, men ikke decideret CO2-frie. Genopdagelsen og videreudviklingen af traditionel sejlads er et værdifuldt aktiv, og et godt gammelt sejlskib kombineret med moderne teknologi såsom meteorologisk satelliter og navigations udstyr udgør en yderst lovende kombination.

Er et gammelt træskib konkurrencedygtigt med topmoderne kæmpe fartøjer ift. CO2? Ja, vi har lagt utroligt mange kræfter i at undersøge emnet, beregne CO2-emissioner fra forskellige emner ombord (for det meste fremdrift, energi og liv), som viser meget gode foreløbige resultater. Ifølge vores beregninger har vi omkring 1/6-del af af det mest avancerede gigantiske containerskibs (Triple E) CO2-udledning pr. mængde fragt, og 1/12-del af det gennemsnitlige fragtskibs CO2-udledning. I fremtiden vil vores motores energikilde (som vi i øvrigt kun benytter ved havnemanøvrer) omstilles for at imødekomme vores mål om nul CO2-udledning.

Hvad sker der med Hawila Project nu, hvor der er et anpartsselskab? Hawila Project er den største aktionær i Hawila ApS. I fællesskab varetages det uddannelsesmæssige og kulturelle aspekt af Hawila Project. Etableringen af anpartsselskabet har gjort det muligt for os at adskillelse vores aktiviteter: fragt på den ene side, formidling og kultur på den anden.

Hvordan er Hawila ApS opbygget? Hawila ApS er et anpartsselskab, kontrolleret af en bestyrelse, som vælges af de stemmeberettigede aktionærer. Stemmeberettigede aktionærer er A- og B-aktionærer, der enten støtter projektet økonomisk (B-aktionærer) eller gennem frivilligt arbejde (A-aktionærer). A-aktien er designet således, at de personer, der er involveret i projektet på daglig basis i flere måneder eller år, skal have en stærk stemme.

Hvordan er Hawila Project opbygget, og hvad er sammenhængen med Hawila ApS? Hawila Project er en non-profit organisation med en bestyrelse valgt af medlemmernes generalforsamling. Medlemskab foreslås til enhver person, der kender skibet, sejlende ombord såvel som almindelige frivillige. Hawila Project er den største aktionær i Hawila ApS og partner i de arrangementer, der finder sted ombord. Nogle af bestyrelsesmedlemmerne er delt mellem selskabet og foreningen.