I en tid med global miljø- og klimakrise

ønsker vi at skubbe samfundet mod en renere og mere retfærdig verden

Med vores sejlskib, Hawila, vil vi transportere gods og mennesker på en CO2-neutral, vinddrevet og miljøvenlig måde.

Emissionsfri transport

Hawila skal sejle økologiske produkter såvel som trainees over Atlanten på bæredygtig vis og demonstrere, at transport af varer kan være respektfuld, etisk og ren.

Bevidsthed

Hawila bruges som platform for kulturelle og uddannelsesmæssige arrangementer i hele Europa for at øge den generelle bevidsthed og for at bidrage til at skubbe den globale skibsfartsindustri i retningen af sundere transportkultur som er kulstoffri og bæredygtig.

Vores historie

Vi er en gruppe klimabevidste venner, der står sammen om at konfrontere den maritime transportindustri. I 2014 mødte vi for første gang en norsk 35 m lang galease, Hawila. Vi tog skibet til os for at tilslutte os bevægelsen for emissionsfri søfragt.

Siden da, er Hawila blevet hjertet for alle vores aktiviteter, idéer og følelser. Sammen kan vi løse nutidens udfordringer med en progressiv tilgang og stærkt inspireret af maritim tradition og håndværk.

Et fællesejet skib og et anpartsselskab

En socialøkonomisk virksomhedsstruktur

Vi er overbeviste om, at kooperative, socialøkonomiske virksomheder er en nødvendighed og en katalysator for en bæredygtig fremtid hvor penge skal cirkulere på et etisk og grønt marked. I vores kooperative model deles ejerskabet af Hawila mellem individuelle andelshavere, vores medarbejdere og vores non-profit forening Hawila Project.

hawila sailing in 2006 cargo by sail

Vil du være medejer af Hawila?

Det er nu muligt for enkeltpersoner at købe aktier i vores anpartsselskab og støtte Hawilas igangværende ombygning til et fragt- og trænings sejlskib.

Ved at blive medejer af Hawila, vil du få mange fordele heriblandt gratis sejlture.

For mere information, udfyld venligst nedenstående formular, og vi vender tilbage med vores forretningsplan og et overblik over medejerfordele:

Vores skib

Fra historisk sejlskib til moderne fragtskib

En totalrenovering for at give Hawila sit oprindelige formål tilbage: Søfragt under sejl

Renovering af Hawila

En blanding af traditionelt håndværk, modernitet og bæredygtighed

Vores almennyttige forening – Hawila Project

Oplysning og Kultur for sejl

hawila cargo by sail education and culture

Oplysning

Hawila sigter mod at skabe bevidsthed om globalisering på sin rute. Baseret på vores erfaringer fra de seneste år, ønsker vi at videreføre vores mission om at undervise i færdigheder indenfor traditionel sejlads og bådebygning med naturlige og bæredygtige materialer.

hawila project into the water by circus Acting for Climate 2019

Kultur

Kunst og leg åbner sindet for visioner og giver mod og inspiration til at tage handling. Derfor bruges Hawila som en platform for kunstneriske opvisninger og workshops omhandlende bæredygtighed og traditionel sejlads.

Vores team

Professionelt kerneteam

Et stort tværfagligt netværk af fagfolk, i stand til at opfylde alle akutte behov: bådebyggere, skibstømrere, tømrere, metalarbejdere, elektrikere, men også ingeniører, forskere, lov-, kommunikations- og medieeksperter.

Frivillige

Et stort internationalt fællesskab af velmotiverede og dedikerede frivillige med varierende faglige baggrunde og færdigheder men med en fælles iver for at lære og lære fra sig. De frivillige bliver gennem Hawila en del af et blomstrende fællesskab, hvor de kan lære nye færdigheder og videreudvikle dem de kommer med.

Sign-up for our newsletter below :

Støtte og samarbejdspartnere

På fragtsiden har vi nogle stærke partnere som gennem deres netværk vil fylde vores lastrum med etiske varer, da efterspørgslen af bæredygtige produkter der er transporteret miljømæssigt forsvarligt, langt overstiger den lastkapacitet der i øjeblikket er til rådighed.

Vi er ideelt beliggende i Holbæk, et af Danmarks historiske knudepunkter for søtransport og bådebygning. Her får vi stor opbakning fra lokale bådebygnings- og kulturorganisationer. Desuden har vi modtaget støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter gennem LAG Midt-Nordvestsjælland.